Klubb Apollo: Kunskap är makt – medborgerlig bildning för 2000-talet

“Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Våga veta!”

–Immanuel Kant

I en samtid där lokala gemenskaper är i uppluckring, demokratin är på tillbakagång, skolresultaten sjunker, den psykiska ohälsan stiger och kunskapsmotståndet ökar – kan en renässans för bildningsidealet vara en del av lösningen på vår tids stora ödesfrågor?

Välkomna till höstens andra Klubb Apollo. Idéhistorikern Anders Burman möter litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i ett samtal om kunskapens roll i demokratin men också bildningens betydelse för oss som individer. Hur skulle en medborgerlig bildningsrörelse se ut idag?

För musiken står jazztrombonisten Karin Hammar.
Isabella Lundgren, sångerska och manusförfattare, modererar samtalet