Klubb Apollo: Nationalism och kosmopolitism

“Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too”

John Lennon, ur ”Imagine”

Kosmopoliten, världsmedborgaren, som hemmahör varsomhelst och nationalisten, som tillhör ett någonstans. Kan man vara både och?

Parallellt med att Europas nationalstater tog form under 1800-talet växte nationalromantiken med sin essentialistisk syn på människor och kulturer fram. Den tyska filosofen Johann Gottfried Herder myntade på 1770-talet begreppet “folksjälen” för att beskriva ett folks karakteristiska egenskaper. Kulturer, och folk, sågs som olika och därmed oförenliga. Samtidigt med Herder, i en annan del av Tyskland, skrev Immanuel Kant den första kosmopolitiska skriften: Om den eviga freden.

Vad utgör ett folk? Historien visar att gränsdragningen är långt ifrån självklar när ett “vi” ska definieras i förhållande till “de andra”. Kwame Anthony Appiah, amerikansk filosof, kallar nationella identiteter för “lögnerna som binder oss samman”. Det är meningsskapande myter som håller ihop samhällen. Men om en myt utmanas av en annan, vad händer då? Leder vägen ofrånkomligen till kamp när flera kulturer, och myter, ska samsas?

Om globalisering och en tro på “global rättsordning” präglade tiden efter kalla kriget ser vi nationalismens renässans i dag. Är det en destruktiv kraft eller en förutsättning för fungerande demokratier? Och finns det en framtid för kosmopoliten

Välkommen till Klubb Apollo. Journalisterna och tänkarna Paulina Neuding och Per Svensson möts i ett samtal om nationalism och kosmopolitism, där musiken spelar en central roll under kvällen.

Medverkande:

Paulina Neuding, jurist och Europaredaktör för tidskriften Quilette

Per Svensson, författare och politisk redaktör på Dagens Nyheter

Sångerskan och pianisten Ida Sand står för den musikaliska underhållningen.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Christer Sturmark, bokförläggare.

Inspelat den 30/10 2019 på Fasching i Stockholm.

Böcker