Klubb Apollo: Tillbaka till naturen

Vi lever i människans tidsålder, antropocen. Vår eviga kamp att tukta naturen har förändrat stora delar av jorden till oigenkännlighet. Med modern teknologi och vetenskapliga framsteg har vi på många sätt frigjort oss från naturen. Men det är bräckligt. Vi kan fortfarande inte skydda oss mot kraftigt väder, jordbävningar och stigande temperaturer.

All förändring är dock inte försämring. Vi har förädlat vår omgivning, vissa miljöer kräver omvårdnad för att frodas.

Vandringen bort från naturen mot kulturen har följts av en återvandring. Från upplysningskritiken formulerad av Rousseau, via Thoreaus civilisationskritik i Walden till dagens uppsving för fjällvandring och fenomen som “skogsbad” och “jordning”.

Tillgången till naturen har samtidigt blivit en klassfråga. Allemansrätten är inte för alla. Svenska turistföreningen och SCB har i rapporter visat att det främst är medelklassen som tar sig ut i naturen. Om vi har fjärmat oss från naturen, så vet många inte hur de ska närma sig den.

Behöver vi naturen idag? Föregår naturen kulturen eller tvärtom? Är det en politisk fråga?

 

Medverkande:

Aase Berg, författare och kritiker
Fredrik Sjöberg, författare, översättare och biolog hoppar in istället för PM Nilsson

För musiken står Amanda Ginsburg och Andy Fite.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke

Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet.