Klubb Apollo: Vad är ett gott samhälle?

Frihet, jämlikhet och rättvisa är alla goda värden men inbördes inte alltid förenliga. Värden, är för att tala med den brittiske filosofen Kwame Anthony Appiah, myter och inte naturliga. Olika moralsystem kan komma i konflikt med varandra och vara omöjliga att gradera, vilket idéhistorikern Isaiah Berlin beskrev som värdepluralism.

Samhället existerar även bortom staten, men staten klarar sig inte utan samhället. Våra idéer och föreställningar om det goda samhället kommer påverka hur vi väljer att organisera staten.

Aristoteles talade om eudaimonia, vilket kan översättas till ”välbefinnande”, som det högsta goda. 2008 bestämde Bhutan sig för att mäta ”bruttonationallycka” som ett sätt att ge vikt åt även icke-ekonomiska mått av välbefinnande, vilket även FN antagit som ett centralt utvecklingsmål för världen.

Vad är egentligen ett samhälle? Och vad är ett gott samhälle? Kan vi mäta det goda? Filosofen Bengt Brülde och Gina Gustavsson möts i ett samtal om samhälle och stat.

Medverkande:

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och författare till Rättvisa.

Gina Gustavsson, docent i statskunskap vid Uppsala universitet och författare till Du stolta, du fria.

Christer Sturmark, bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke.

Böcker