Om tidens uppkomst: Thomas Hertog möter Ulf Danielsson

“Vi skapar universum i lika hög grad som universum skapar oss.”

– Thomas Hertog

Med sin banbrytande kvantteoretiska modell har Thomas Hertog och Stephen Hawking vänt upp och ned på den moderna kosmologin. Under deras tjugo år långa samarbete gjorde de sitt främsta genombrott när de vid sidan om big bang, svarta hål och kosmisk inflation gjorde människan själv till en central ingrediens i det kosmologiska ramverket. Resultatet kom att bli Stephen Hawkings slutgiltiga teori om kosmos.

För att förstå vad som hände vid tidens början måste vi, menar Hertog och Hawking, ge upp drömmen om att vi ska kunna överblicka universum från ett objektivt utifrånperspektiv. Istället måste vi vända blicken mot världens ursprung från vårt mänskliga, ändliga perspektiv.

Den 6 november bjuds Thomas Hertog in till Scalateatern i Stockholm för ett samtal med fysikern och författaren Ulf Danielsson.

Christer Sturmark, bokförläggare och VD på Fri Tanke, leder samtalet.

Jazzsångerskan Isabella Lundgren tonsätter kvällen.