Pi-Samtal: Aristoteles

Vad är skillnaden mellan människa och djur? Hur finner man det mest övertygande argumentet? Vad är rörelse och hur vet man att jorden är rund?

Aristoteles (384–322 f.v.t) har antagligen haft större inflytande på vår filosofiska och vetenskapliga utveckling än någon annan enskild tänkare i historien. Han lade grunden för både filosofiska, naturvetenskapliga och humanistiska forskningsfält: fysik, retorik, statskunskap, logik, biologi och dramaturgi. Hans vetenskapliga metod, att granska föregångares åsikter såväl som den allmänna meningen, och genom kombinationer av logiska argument och empiriska iakttagelser vederlägga eller bevisa riktigheten i andras och egna uppfattningar, håller än idag.

Välkomna på ett samtal om Aristoteles arv: Varför är han fortfarande aktuell idag?

I samband med samtalet presenteras Carlo Natalis nya standardverk Aristoteles (Fri Tanke 2018) som Torbjörn Elensky har översatt.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Nils Uddenberg, professor i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning

Charlotta Weigelt, lektor och docent vid filosofiämnet vid Södertörn

Torbjörn Elensky, författare, kulturjournalist och översättare

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

Samtalet spelades in 19 februari 2019.

Böcker