Pi-samtal: Politiserad forskning

Hur fria och oberoende är egentligen forskarna? Det vetenskapliga arbetssättet med metodik och kollegial granskning syftar till att minimera partiskhet. Ändå tycks varje forskare ha sina egna motiv, vare sig de är kända eller okända för henne själv.

Politiskt kontroversiella områden i vår tids forskning är exempelvis etnicitet, kön, sexualitet och intelligens.

Vem bestämmer över inriktningen inom dessa fält och hur påverkar ideologiska filter vilken forskning som i slutändan läggs fram? Bör vi forska på allt, oavsett vilka svar vetenskapen presenterar?

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på den matematiska konstanten π.

Medverkande:

Arne Jarrick, professor i historia och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete och författare till Genusdoktrinen

Hanne Kjöller, författare, aktuell med boken Kris i forskningsfrågan

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Samtalet spelades in på Kulturhuset 13 oktober 2020.

Böcker