Pi-samtal: Språk. Tankar, ord och emojis

I ett samtal om språkets natur diskuterar vi vad som utmärker våra sätt att kommunicera med varandra, vad som händer i hjärnan när vi kommunicerar och hur språk uppstår. Vi samtalar kring implikationerna av det bildspråk som blir allt viktigare genom att vi använder mer och fler sociala medier och frågar oss om språk någonsin kan vara neutralt och opolitiskt.

Medverkande:

Julia Uddén, doktor i kognitiv neurovetenskap, Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet, Arthur Holmer, docent i språkvetenskap vid Lunds universitet.

Inspelat den 27 september 2017 på Kulturhuset i Stockholm.