Seminarium med Tomas Björkman och Emma Ihre

Boksläpp: Världen vi skapar av Tomas Björkman

Myten om marknaden – berättelsen om vår samtid. Vi befinner oss idag, som samhälle och mänsklighet, i ett märkligt tillstånd av tilltagande kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt inser många att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Vi förstör vår miljö, stress och depressioner blir allt vanligare, och även om vi blir rikare ökar ojämlikheten både lokalt och globalt. Den enda meningsfulla berättelsen vi har kvar är den om utbud och efterfrågan på en marknad. Vi lever i ett värdevakuum och ser inte längre sammanhang och mening i tillvaron, utan flyr till eller blir instängda i den privata världens illusion om lycka. Den så kallade ”marknaden” är ingen naturlag.

I ett spännande samtal om vår samtid och marknaden som till synes styr den, diskuterar Tomas Björkman, Christer Sturmark och Emma Ihre hur världen har utvecklats och undersöker om det finns perspektiv som kan hjälpa oss att komma vidare.

Gäster:

Emma Ihre är hållbarhetschef på Mannheimer Swartling.

Tomas Björkman är entreprenör, finansman och fastighetsutvecklare med stort intresse för vetenskap och filosofi.

Samtalen leds av Christer Sturmark, författare och bokförläggare.

Böcker