Stockholms bokhelg: Autisterna – bland mönstersökare och poeter

Mycket pekar på att autistiska drag är gynnsamma för kreativitet och innovation, något som gäller flera psykiatriska diagnoser. Flera av kulturens och vetenskapens största stjärnor har varit autister, men för många som får diagnosen autism blir livet en svår kamp och ett evigt utanförskap. Hur ska vi balansera de gynnsamma dragen med det lidande som kan komma med en psykiatrisk diagnos?

Medverkande: Clara Törnvall, journalist och författare till boken Autisterna: Kvinnor på spektrat (Natur & Kultur 2021)

Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg och författare till Ekvilibrium: Om sambandet mellan kreativitet och galenskap (Natur & Kultur, augusti 2022)

Datum: 21 maj

Arrangeras av: Forskning & Framsteg, Natur och Kultur, Fri Tanke