Stockholms bokhelg: Digitalism – ett löfte om en bättre framtid?

Framstegstanken är djupt rotad sedan upplysningen. Den tekniska utvecklingen under det senaste seklet har möjliggjort en omställning av samhället i accelererande takt och utvecklingsoptimismen har fått en vän i digitaliseringen. Tron på det digitalas möjligheter kallas ibland “digitalism”, som en slags överideologi. Men det digitalas materialitet tappas ofta bort. Digitaliseringen förutsätter prylar med kort livsstid och kostsamma beståndsdelar och våra lagrade filer genererar enorma mängder e-skräp som drar enorma mängder energi. Är det nya alltid bättre än det gamla? Hur kan vi balansera digitaliseringens förtjänster med dess brister?

Medverkande: Nina Wormbs, professor i teknikhistoria och författare till Det digitalas materialitet (Riksbankens Jubileumsfond & Makadam) Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria och författare till Skönheten i kaos (Natur & Kultur)

Moderator: Anna Davour, redaktör Forskning & Framsteg

Datum: 21 maj

Arrangeras av: Fri Tanke, Makadam, Forskning & Framsteg