Stockholms bokhelg: Forskaren – folkbildare, åsiktsmaskin eller underhållare?

“Den tredje uppgiften” inom akademin ålägger forskare att kommunicera sin forskning till allmänheten. Men ingenstans berättas hur det ska förverkligas. Vad är forskarens roll i offentligheten och vilken betydelse har sakprosan och kvalificerad fackbokskritik för vetenskapskommunikationen i samhället? Får forskare tycka saker eller hotar det oberoendet? Kan förtroendet för vetenskapen urholkas om forskaren blir underhållare?

Medverkande: Peter Luthersson, redaktör Axess Magasin Urban Lundberg, chefredaktör Respons Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Datum: 22 maj

Arrangeras av: Fri Tanke, Forskning & Framsteg, Respons, Axess

Böcker