Stockholms bokhelg: Förstår staden landet?

Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan stad och land. Men den svenska landsbygden är så skiftande att nästan vad man än säger om den så är det sant någonstans och helt orimligt på andra håll. Kanske är land/stad-klyftan inte till någon större hjälp om vi vill förstå varför ekonomiska och sociala drivkrafter ger så olika resultat på olika platser?

Medverkande: Erik Westholm, kulturgeograf och professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet Håkan Forsell, professor i historia vid Stockholms universitet

Moderator: Jenni Sandström, redaktionschef på Tidskriften Respons

Datum: 21 maj

Arrangeras av: Respons