Stockholms bokhelg: Medvetandets gåta

Vår medvetna upplevelse är den mest fundamentala företeelsen i livet. Trots det har forskningen inte lyckats finna någon lösning på frågan om medvetandets uppkomst och grundläggande beskaffenhet. Vad säger de dominerande teorierna? Är mänskligt medvetande unikt? Och viktigast av allt, har vetenskapen med sitt utpräglade utifrån-perspektiv ens de förutsättningar som krävs för att omfatta det subjektiva?

Medverkande:

Pontus Wasling, hjärnforskare och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg aktuell med boken Knaster – Medvetandets gåta och Illusionen av ett jag (Volante)

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till Hur orden får mening (Natur & Kultur)

Per Snaprud, vetenskapsjournalist, redaktör på Forskning & Framsteg och författare till boken Medvetandets återkomst – Om hjärnan, kroppen och universum (Natur & Kultur)

Moderator: Helena Granström, författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik, aktuell med Königsberg (Kaunitz-Olsson)

Datum: 21 maj

Arrangeras av: Respons, Fri Tanke, Natur & Kultur, Forskning & Framsteg