Vad motiverar våld i religionens namn?

Vad motiverar religiösa våldshandlingar och religiös extremism? Hur motiveras handlingarna rent teologiskt? Hur kan miljöerna där personerna är verksamma påverka? Hur sammankopplas religion, politisk verksamhet och plats?

Under våren 2018 släppte terrorforskaren Magnus Ranstorp rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten kartlägger och undersöker Ranstorp salafistiska och salafist-jihadistiska miljöer i Sverige genom att ställa sig frågorna: Vad för budskap förmedlar miljöerna? Vilka metoder finns för att påverka det svenska lokalsamhället?

I september 2018 lanserades islamologen Eli Göndörs ”I Guds namn”. I boken förklaras hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur islam blir politiskt aktiva eller våldsbenägna. Vad motiverar våld i religionens namn?

Hör Eli Göndör och Magnus Ranstorp berätta om sin respektive forskning och mötas i ett samtal om religiöst politiskt våld med utgångspunkt i islam.

Medverkande:

Eli Göndor, fil.dr. i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och författare till I Guds namn
Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Samtalet modereras av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke och spelades in 24 januari 2019.

Böcker