Vetenskapslunch: Hur kan vi skapa en lyckligare värld?

Psykisk och fysisk ohälsa, fattigdom, naturkatastrofer, krig. Det saknas inte skäl till olycka i världen. Att som den filosofiska inriktningen utilitarismen sträva efter största möjliga lycka till största möjliga antal tycks givet tills begreppet lycka ska definieras. Svenska Akademins ordlista definierar lycka som “känsla av högsta glädje och välbefinnande”. Men glädje och välbefinnande är subjektivt – vad som framkallar de känslorna hos mig gör det inte säkert hos dig.

Är det möjligt att skapa en lyckligare värld eller kan vi som bäst hoppas på att minska lidandet, summum malum (det yttersta onda)? Försök har gjorts, i Bhutan har man utvecklat mått för “Bruttonationallycka” som alternativ till nationalekonomins BNP, och runt om i världen arbetar politiker, filantroper och välgörenhetsorganisationer för att öka människors välbefinnande.

Vi har bjudit in två filosofer som forskat på lycka, Erik Angner och Bengt Brülde, samt generalsekreteraren för den svenska armen av Effektiv altruism, Gabriella Overödder, som utvärderar vilka världsförbättrande åtgärder som ger bäst resultat.

Samtalet spelades in 25 april 2019.

Böcker