Vetenskapslunch: Krisen inom vetenskapen?

Varje vecka bombarderas vi med olika rapporter om vad vi ska eller inte ska äta, om huruvida kön är biologiskt förutbestämt eller en social konstruktion eller om snus är cancerframkallande eller inte. Och under det gångna året har en av de mest infekterade vetenskapliga skandalerna i svensk historia rullats upp i media: Macchiarini på Karolinska Institutet.

Prestige, politik och pengar. Även inom vetenskapen finns mindre ädla motiv och personliga intressen för att nå specifika resultat. Kan och bör vi lita på forskare?

Lyssna på ett samtal om förtroendekrisen för vetenskapen – och vad som kan göras åt det. Vi har bjudit in dokumentärfilmaren Bosse Lindquist som gjorde avslöjandet om Macchiarini, filosofen Torbjörn Tännsjö som suttit i KI:s medicinetiska råd och nationalekonomen Anna Dreber Almenberg som forskar på replikerbarhet av kvantitativa studier. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och förläggare hos Fri Tanke.

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Bio Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

Samtalet spelades in 2019-01-31.

Böcker