Andens olympiska spel

Gustav Källstrand

Kommer September 2021.

Nobelprisets ryktbarhet leder lätt till att det behandlas antingen med överdriven vördnad eller stark misstro. Hur kom det sig att den egensinnige uppfinnaren av dynamiten testamenterade merparten av sin förmögenhet till ett så egenartat ändamål? Hur fick priset ett sådant internationellt inflytande och varför? Vad är bakgrunden till att uppdraget att dela ut fredspriset tillföll Norge?

I Andens olympiska spel är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det Nobelpris som kom att bli hans eftermäle. Men även den Nobelstiftelse, de individuella testamentesexekutörer, de akademier och institut som samverkade för att instifta och etablera det. 

Sakkunnigt och engagerande presenterar idéhistorikern Gustav Källstrand berättelsen om Sveriges och en av världens mest prominenta institutioner för främjandet av vetenskap, fred och litteratur.

 

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789189139442