Charles Darwin

Charles Darwin

Charles Darwin var en brittisk biolog, naturhistoriker och grundare av den moderna evolutionsteorin. I Om arternas uppkomst, som publicerades första gången 1859, lade han fram sin revolutionerande teori om att alla arter utvecklas över generationer genom naturligt urval.

Böcker

I Media