Illusionen om Gud

Richard Dawkins

Kommer mars 2021.

Världens mest tongivande företrädare för ateism förklarar slagfärdigt hur irrationellt han anser att det är att tro på Gud och vilken skada religion kan åsamka såväl samhället som individen. Illusionen om Gud har spritts i över 30 miljoner exemplar och kommer nu, 15 år efter originalpubliceringen, åter i svensk språkdräkt.

I boken undersöker evolutionsbiologen Richard Dawkins fenomenet Gud i alla dess former: Från den sexfixerade tyrannen i Gamla Testamentet, till den mer godartade himmelska skapare som vissa upplysningstänkare föredrar att betrakta honom som.

Dawkins argumenterar för att det är oerhört osannolikt att ett högre väsen existerar och visar att religion inte alls är en förutsättning för ett moraliskt och rättfärdigt leverne, snarare tvärtom. Religion har genom historien och fram till idag använts för att rättfärdiga alltifrån korståg och självmordsbombare till tvångsäktenskap och könsstympning. Insiktsfullt förklarar Dawkins vilka fördelar han ser hos ateismen, inte minst vad gäller att mer sannfärdigt och upplyst kunna uppskatta även de mer gåtfulla aspekterna av universum.

 

Detaljer
  • Utgiven mars 2021
  • Översättare: Margareta Eklöf
  • ISBN: 9789188589774