Naturen inför rätta

Keith Wijkander

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.

Olof Selling var chef för paleobotaniska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet under 1950-talet. För att manövrera bort Selling från chefsposten försökte Kungliga Vetenskapsakademien få honom förklarad sinnessjuk. Detta kom senare att beskrivas som en av 1950-talets stora rättsskandaler och det hela slutade med att justitieministern Herman Zetterberg tvingades avgå 1957.

Naturhistoriska riksmuseet har djupa rötter i den svenska naturvetenskapens historia. När museet firade 100-årsjubileum 2016 var det naturligt att göra en djupdykning i arkiven för att se om riksmuseets historia kunde ge en ny vinkel av samhällets och vetenskapernas utveckling under 1900-talet.

Resultatet blev Naturen inför rätta, en undersökning av den dramatiska Sellingaffären, som tillsammans med Haijbyaffären och Kejneaffären skakade det svenska rättssamhället i grunden på 50-talet.

Bakom Sellingaffären döljer sig dessutom helt okända dimensioner i den svenska vetenskapliga idéhistorien. I stället för en ren personkonflikt visar Naturen inför rätta att roten till konflikten finns i striden mellan 1800-talets naturromantiska ”vetande” och modern forskning, en naturfilosofisk konflikt om naturens innersta väsen.

Detaljer
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789187935602