Aggression

Konrad Lorenz

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Aggression, boundAggression, pocketAggression, ebookAggression, audiobook

Boken handlar om aggressionen, det vill säga den mot artfränder riktade kampdriften hos människor och djur.” ur Konrad Lorenz prolog.

Vi människor är tillsammans med djuren biologiskt programmerade till att kämpa om resurser. Men aggressionen står inte i motsats till ”positiva” instinkter som kärlek, utan är en grundläggande bas för andra instinkter. Konrad Lorenz menar dessutom att aggressionen är en nödvändig del av människornas och djurens kommunikation. Det aggressiva beteendet är en följd av det naturliga urvalet och således gynnsamt för artens överlevnad.

Konrad Lorenz klassiska verk inom beteendevetenskapen utkom första gången 1963. Fri Tanke ger nu ut en bearbetad nyutgåva av Konrad Lorenz vetenskapliga klassiker, i översättning av professor Sverre Sjölander.

Detaljer
  • Utgiven 2013
  • Översättare: Sverre Sjölander
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061609