Blågul atom

Bengt Pershagen

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Blågul atom, boundBlågul atom, pocketBlågul atom, ebookBlågul atom, audiobook

Utvecklingen av kärnteknikens fredliga tillämpningar tog sin början i USA efter det andra världskrigets slut. De stora pionjärerna var en handfull europeiska emigranter. De svenska insatserna inleddes 1947 vid ab atomenergi. Författaren var med från början och fick uppleva starten av den första forskningsreaktorn r1 i Stockholm. Eftersom Sverige i stort sett saknar fossila bränslen men har gott om naturligt uran, som tillsammans med tungt vatten medger kärnenergiproduktion, ledde den viktiga
självförsörjningsaspekten till val av den svenska linjen med naturligt uran och tungt vatten.
Genom den internationella utvecklingen blev inköp av anrikat uran möjligt, vilket ledde till den svenska tungvattenlinjens fall och den framgångsrika övergången till dagens lättvattenreaktorer, men vinsten av att slippa import av fossila bränslen kvarstod och blev bestående. Bengt pershagen ger en självupplevd bild av denna utveckling. Men boken är inte enbart självbiografisk utan har också en unik bredd genom att vara ett teknikhistoriskt verk, en lärobok i elementär reaktorfysik, en redogörelse för aktuell
reaktorteknikutveckling, en överblick över vindkraftutvecklingen och en granskning av dagens energipolitik. I alla dessa avseenden går bengt pershagens bok långt utöver det självbiografiska.
Inte minst i insikten om hotet från den globala uppvärmningen är kärnkraften på frammarsch igen. Det finns idag drygt 400 reaktorer i drift i världen och mer än 50 är under byggnad. Ett samarbete om utveckling av framtida reaktorer bedrivs i internationell regi. Genom ett mångårigt engagemang i vindkraft ser bengt pershagen de stora fördelar som vårt nuvarande energisystem med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft erbjuder och oroas av att kortsiktiga politiska beslut kan spoliera det för sverige
så positiva elförsörjningssystem som byggts upp. Slutkapitlet är en svidande vidräkning med en populistisk och hållningslös energipolitik baserad på önsketänkande, på tvärs mot svenska intressen och globala realiteter. Boken är utgiven i samarbete med Widia AB.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2017
  • ISBN: 9789187935824