Dödshjälp

L.W. Sumner

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Dödshjälp, boundDödshjälp, pocketDödshjälp, ebookDödshjälp, audiobook

I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moraliskt felaktiga i att döda, informerat samtycke eller avslag, självmordets etik, dödsorsaker, livets okränkbarhet, distinktionen mellan aktiv och passiv dödshjälp och ofrivillig eutanasi. Han menar att det är svårt att rättfärdiga en tydlig gräns mellan dödshjälp och andra brett accepterade behandlingar i livets slutskede, till exempel att livsuppehållande åtgärder avbryts, smärtlindring genom hög medicinering och terminal sedering (när patienten sövs ner i livets absoluta slutskede).

Den rättsliga diskussionen inleds med en genomgång av några framträdande förbuds- respektive reglerande system. Författaren lägger fram riktlinjer till en modell för lagliga principer för dödshjälp. Han avslutar med att försvara modellen mot vanliga protester, till exempel att kontrollen inte kommer att fungera eller att dödshjälpen missbrukas.

Detaljer
  • Utgiven 2012
  • 364 Sidor
  • ISBN: 9789186061487