Kort om bakterier

Sebastian Amyes

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Kort om bakterier, boundKort om bakterier, pocketKort om bakterier, ebookKort om bakterier, audiobook

Bakterier är de äldsta livsformerna som vi känner till och även de mest utspridda. De finns på alla platser i världen, på oceanernas djup och i kokande gejsrar. De är mest kända som sjukdomsspridare, men goda bakterier är oerhört viktiga för kretsloppet och all ekologi, så väl som människans hälsa och välbefinnande.

I Kort om bakterier , utforskar Sebastian Amyes bakteriernas ursprung och evolution, bakterier ur ett miljöperspektiv samt bakterier och sjukdomar. Han undersöker också våra försök att förändra och hantera bakterier och utmaningarna som detta innebär, så som resistent bakterieutveckling.

Detaljer
  • Utgiven 2014
  • 150 Sidor
  • Översättare: Anna Holmqvist
  • Inbunden
  • ISBN: 9789187513039