Leva fritt och leva väl
En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter

Per Bauhn

243:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 288 Sidor
  • ISBN: 9789189139800
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198016
Leva fritt och leva väl, boundLeva fritt och leva väl, pocketLeva fritt och leva väl, ebookLeva fritt och leva väl, audiobook

»I denna bok vill jag visa hur frihet och välbefinnande kan knytas samman i en moralfilosofisk teori, från vilken inte bara mänskliga rättigheter kan härledas, utan också en modell för ett gott och meningsfullt liv.«

Frihet och välbefinnande är nödvändiga förutsättningar för att vi ska kunna handla framgångsrikt och uppnå våra mål. Dessa komponenter bör därför betraktas som centrala för ett gott liv och något som vi alla måste hävda rättigheter till.

I Leva fritt och leva väl presenterar filosofen Per Bauhn en sammanhängande argumentation för hur såväl individuella livsval som politik bör utformas utifrån rätten att ha liv som präglas av autonomi, självaktning, hälsa, säkerhet och utveckling, liksom rätten att delta i formandet av vårt samhälles framtid.

Bauhn ger ett tillgängligt och rationellt argument för mänskliga rättigheter och skyldigheter och pekar på rättvisa som en källa till mening för individen och som ett rättesnöre för stater i förhållande till sina egna medborgare och till andra stater.

”Bauhn diskuterar även på ett engagerat vis bland annat straff och ansvarsutkrävande, räddningsplikten, skenande spårvagnar, institutionella skyldigheter, betydelsen av medborgarskap och vår rätt att prioritera våra närstående. Även om jag i många fall inte är övertygad om Bauhns resonemang så är de genomgående enkla att hänga med i, och de kan förhoppningsvis stimulera mindre filosofiskt skolade läsare till fortsatt filosofisk reflektion.” (Emil Andersson, Filosofisk Tidskrift nr 3/2021)

”Boken erbjuder en välkomponerad moralfilosofisk argumentation … I en samtid präglad av affekterade politiska och moraliska ordkrig är Leva fritt & leva väl en välkommen resurs.” (Bibliotekstjänst, nr 2/2021).

 

Titta på Per Bauhns presentationsvideo om Leva fritt och leva väl: 

Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 288 Sidor
  • ISBN: 9789189139800
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198016