Leva fritt och leva väl

Per Bauhn

258:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 288 Sidor
  • ISBN: 9789189139800
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198016
Leva fritt och leva väl, boundLeva fritt och leva väl, pocketLeva fritt och leva väl, ebookLeva fritt och leva väl, audiobook

»I denna bok vill jag visa hur frihet och välbefinnande kan knytas samman i en moralfilosofisk teori, från vilken inte bara mänskliga rättigheter kan härledas, utan också en modell för ett gott och meningsfullt liv.«

Frihet och välbefinnande är nödvändiga förutsättningar för att vi ska kunna handla framgångsrikt och uppnå våra mål. Dessa komponenter bör därför betraktas som centrala för ett gott liv och något som vi alla måste hävda rättigheter till.

I Leva fritt och leva väl presenterar filosofen Per Bauhn en sammanhängande argumentation för hur såväl individuella livsval som politik bör utformas utifrån rätten att ha liv som präglas av autonomi, självaktning, hälsa, säkerhet och utveckling, liksom rätten att delta i formandet av vårt samhälles framtid.

Bauhn ger ett tillgängligt och rationellt argument för mänskliga rättigheter och skyldigheter och pekar på rättvisa som en källa till mening för individen och som ett rättesnöre för stater i förhållande till sina egna medborgare och till andra stater.

 

Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 288 Sidor
  • ISBN: 9789189139800
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198016