Lotta Knutsson Bråkenhielm

Lotta Knutsson Bråkenhielm

Lotta Knutsson Bråkenhielm är teologie doktor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet som kommunikatör och som gymnasielärare i filosofi, religion och svenska och har tidigare publicerat en rad texter på temat tro och vetenskap. I samarbete med Carl-Reinhold Bråkenhielm och professor Mikael Stenmark arbetade hon med ett projekt som gick ut på att vidareutbilda religiösa ledare i Sverige om hur naturvetenskapens teorier och resultat kan relateras till religiös tro. Livsmeningar är hennes första bok på Fri Tanke.

Böcker

Video

Podd