Medveten mot alla odds
Hjärnforskningens svåraste problem

Göran Frankel

:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789187935473
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789176118924
Medveten mot alla odds, boundMedveten mot alla odds, pocketMedveten mot alla odds, ebookMedveten mot alla odds, audiobook

”Är människan uppbyggd endast av materia såsom naturvetenskapen beskriver den, eller finns där också något annat, en själ?”

Det är en intressant fråga och de flesta människor skulle nog anse att de har en själ, ett ”jag” eller ett medvetande som man inte kan ta på eller beskriva men som absolut finns där. Men vad består det av och hur fungerar det?

I denna spännande bok definierar Göran Frankel vad jaget och det inre mentala livet är för något och hur det förhåller sig till en fysikalisk omvärld. Det är ett skärskådande av medvetandet, jaget, hjärnan och hjärnforskningen – allt från ögats evolutionära utveckling, via de antika filosoferna, vidare till B F Skinners behaviorism, neurologer som undersökt patienter som drabbats av hjärnskador och till slut den moderna hjärnforskningen med EEG och fMRI, som hjälpt oss att se och förstå var i hjärnan olika saker sker.

Följ med in i hjärnans spännande värld och se om du håller med kognitionsfilosoferna om det de kallar qualia. Vad kan AI göra med och för oss? Hade Garry Kasparov kunnat slå IBM-datorn Deep Blue och kan en maskin lära sig tänka som en människa?

 

Detaljer
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789187935473
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789176118924