Göran Frankel

Göran Frankel

Göran Frankel, vetenskapsjournalist, fick 2016 Pi-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. I Medveten mot alla odds visar han på sin stora och breda kunskap om hjärnan och medvetandet.

Böcker