Naturen inför rätta
Skandalen som skakade Vetenskapssverige

Keith Wijkander

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Naturen inför rätta, boundNaturen inför rätta, pocketNaturen inför rätta, ebookNaturen inför rätta, audiobook

Olof Selling var chef för paleobotaniska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet under 1950-talet. För att manövrera bort Selling från chefsposten försökte Kungliga Vetenskapsakademien få honom förklarad sinnessjuk. Detta kom senare att beskrivas som en av 1950-talets stora rättsskandaler och det hela slutade med att justitieministern Herman Zetterberg tvingades avgå 1957.

Naturhistoriska riksmuseet har djupa rötter i den svenska naturvetenskapens historia. När museet firade 100-årsjubileum 2016 var det naturligt att göra en djupdykning i arkiven för att se om riksmuseets historia kunde ge en ny vinkel av samhällets och vetenskapernas utveckling under 1900-talet.

Resultatet blev Naturen inför rätta, en undersökning av den dramatiska Sellingaffären, som tillsammans med Haijbyaffären och Kejneaffären skakade det svenska rättssamhället i grunden på 50-talet.

Bakom Sellingaffären döljer sig dessutom helt okända dimensioner i den svenska vetenskapliga idéhistorien. I stället för en ren personkonflikt visar Naturen inför rätta att roten till konflikten finns i striden mellan 1800-talets naturromantiska ”vetande” och modern forskning, en naturfilosofisk konflikt om naturens innersta väsen.

Detaljer
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789187935602