Nordkorea
Landet vi älskar att hata

Loretta Napoleoni

171:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven januari 2018
  • 280 Sidor
  • ISBN: 9789188589057
  • Utgiven 2018
  • ISBN: 9789174377026
Nordkorea, boundNordkorea, pocketNordkorea, ebookNordkorea, audiobook

Nordkorea är en nation som vuxit fram ur askan efter andra världskriget. Under flera årtionden efter kriget plågades folket av svält och hungersnöd – ett pris som landet fick betala för sin självständighet från Japan.

Trots att Nordkorea är ett land som få har insyn i så har de allra flesta en bestämd uppfattning om landet, dess befolkning och president. Loretta Napoleoni vrider och vänder på våra förutfattade meningar och försöker förstå landet inifrån, genom nordkoreanernas perspektiv.

Genom att utforska historien, landets kulturella arv och politiska system tecknar Napoleoni en bild av ett land var självbild radikalt skiljer sig från omvärldens.

Nordkoreas plats i centrum av världspolitiken gör det viktigare än någonsin att förstå sig på landet – utan att döma.

Detaljer
  • Utgiven januari 2018
  • 280 Sidor
  • ISBN: 9789188589057
  • Utgiven 2018
  • ISBN: 9789174377026