Folkstyret i rädslans tid

Olle Wästberg, Daniel Lindvall

239:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2017
  • ISBN: 9789187935886
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789177732068
Folkstyret i rädslans tid, boundFolkstyret i rädslans tid, pocketFolkstyret i rädslans tid, ebookFolkstyret i rädslans tid, audiobook

Varningslamporna blinkar för demokratin. Den auktoritära populismen sveper över världen, uppmuntrad av Donald Trumps valseger. I amerikansk debatt har det talats om ”The Weimar Moment”. Demokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris.

Stödet för den auktoritära populismen kan ses som en protest mot hur det demokratiska systemet fungerar. Det är en rörelse som fångar upp de känslor av maktlöshet, utanförskap och oro som många människor har inför samhällsutvecklingen. Därför måste demokratin utvecklas.

Olle Wästberg var ordförande och Daniel Lindvall huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar de och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.

Detaljer
  • Utgiven september 2017
  • ISBN: 9789187935886
  • Utgiven 2017
  • ISBN: 9789177732068