Sans 2/2022
Individ, kropp, smärta

95:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2022
  • 99 Sidor
  • 169x239
  • Häftad
  • ISBN: 9789189526648
Sans 2/2022, boundSans 2/2022, pocketSans 2/2022, ebookSans 2/2022, audiobook

Sans 2/2022: Individ, kropp, smärta

Hur påverkar det levande arvet från det dualistiska tänkandet den rådande debatten om psykisk ohälsa? Visst finns det en gräns för vilket kroppsarbete som får köpas och säljas – men var går den? Och vilken roll spelar döden i den antika striden om litteratur och filosofi? Dessa är några av de frågor som diskuteras i årets andra nummer av Sans, där det individuella, kroppsliga och affektiva står i centrum.

Innehåll:

Christer Sturmark: “Den avgörande frågan”

Åsa Wikforss: “Det individuella och det högljudda”

Erik Cardelús: “Stoicismens återkomst och uppsving”

Karolina Petrov Fieril: “Kroppens Etik – eller själen som kroppens fängelse

Åsa Nilsonne: “Buddha, Descartes och vårt dynamiska smärtssystem

Amande Sköld: “Driv ut det onda”

Helena Granström: “Vem bryr sig om surrogatbarnen?”

Kristina Elfhag: “Livsutvecklingens psykologi”

Jarl Torgerson: “Schizofreni och kreativitet”

Donald Hoffman: “Bildskärmens bluff”

Christer Sturmark: “Absolut säker kunskap”

Lisbeth Sachs: “Vad kan vi lita på?”

Victoria Larm: “Så når du ditt mål på obestämbar tid …”

Staffan Holmbring: “Hur jag hamnade mitt i kalla kriget”

Lyra Koli: “Falska fläktar av evighet”

Sture Forsén: “Ordmagi som helar trasiga själar”

Torbjörn Elensky: “Konsten att avbilda”

Mårten Schultz: “Mina halvbakade filosofistudier”

Michael Pålsson: “Rättssystemet bör prioritera rättvisa”

Bengt Brülde: “Hur värdefull är egentligen den liberala friheten?”

Åsa Wikforss: “Direktörstal i Svenska Akademien”

Charmkvark: “Återbesök hos kreationismen” 

Detaljer
  • Utgiven 2022
  • 99 Sidor
  • 169x239
  • Häftad
  • ISBN: 9789189526648