Därför demokrati
Om kunskapen och folkstyret

Åsa Wikforss

209:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven juni 2021
  • 352 Sidor
  • ISBN: 9789188589781
  • Utgiven Juni 2021
  • ISBN: 9789178198023
Därför demokrati, boundDärför demokrati, pocketDärför demokrati, ebookDärför demokrati, audiobook

Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde.

I Därför demokrati argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. 

Därför demokrati har vuxit fram i dialog med Åsas bror Mårten Wikforss, som också bidrar med betraktelser där han sätter några av de avgörande skillnaderna mellan diktaturen och demokratin i blixtbelysning.

Detaljer
  • Utgiven juni 2021
  • 352 Sidor
  • ISBN: 9789188589781
  • Utgiven Juni 2021
  • ISBN: 9789178198023