Svenska IS-krigare
Från al-Qaida till jihadi cool

Magnus Sandelin

269:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789187935565
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789176118917
Svenska IS-krigare, boundSvenska IS-krigare, pocketSvenska IS-krigare, ebookSvenska IS-krigare, audiobook

Terrorattentaten i Paris 2015 och Bryssel 2016 visar att den jihadistiska miljön i Europa utgör ett pågående och reellt hot. I takt med att allt fler europeiska medborgare de senaste åren anslutit till Islamiska staten och liknande grupper har Sverige och andra länder tvingats inse det nödvändiga i att på bred front bekämpa en inhemsk rörelse som är på frammarsch. Men även om frågan först de senaste åren hamnat högt upp på agendan så är den inte ny. I Sverige har det funnits aktiva al-Qaidanätverk sedan början av 90-talet.
Svenska IS-krigare  är en kraftigt uppdaterad nyutgåva av boken Jihad – Svenskarna i de islamistiska terrornätverken, från 2012. Boken ger både en bakgrund till den jihadistiska miljön i Sverige, unika vittnesmål inifrån rörelsen och en aktuell lägesbeskrivning av situationen i dag.

Detaljer
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789187935565
  • Utgiven 2016
  • ISBN: 9789176118917