Magnus Sandelin

Magnus Sandelin

Magnus Sandelin är journalist och författare som i över tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige, för såväl press, radio och TV. Han är medlem i Svenska Journalistförbundet.

Böcker

Sans Magasin