Vem är rädd för genus?

Judith Butler

Kommer oktober 2024.
Vem är rädd för genus?, boundVem är rädd för genus?, pocketVem är rädd för genus?, ebookVem är rädd för genus?, audiobook

Med Vem är rädd för genus? återvänder Judith Butler till det intellektuella slagfältet och de frågeställningar som hen tog upp i sin numera klassiska Genustrubbel, en av världens mest lästa genusböcker. De frågor som Butler då tog upp har idag fått förnyad aktualitet, då kön och identitet har blivit identitetspolitiska slagträn i en ny politisk diskurs, där auktoritära regimer målar upp genusvetenskapen som en av kärnfamiljens och den traditionella livsstilens stora fiender.

Snarare än en ny teori är Vem är rädd för genus? ett reportage från en värld efter woke, där kön, identitet och rättigheter på ett olyckligt sätt har tagits som gisslan i ett alltmer oresonligt kultur- och civilisationskrig. Detta är på samma gång en angripen akademikers försvarsskrift och en plädering för allas vår rätt att vara just den vi vill vara.

Detaljer
  • Utgiven oktober 2024
  • Släppdatum 2024-10-02
  • Recensionsdatum 2024-10-16
  • Översättare: Nik Ruth Persson
  • ISBN: 9789189526013

Judith Butler

Genom sin både stränga, kreativa och exakta kritik av samhällslivets normer och invanda mönster, inte minst när det gäller våra…