Judith Butler

Judith Butler

Genom sin både stränga, kreativa och exakta kritik av samhällslivets normer och invanda mönster, inte minst när det gäller våra könsroller, har Judith Butler blivit en populärkulturell ikon och en vår tids stora tänkare. Genom att sammanfoga kulturkritiken från giganter som Foucault och Derrida med ett queerfeministiskt tankegods har Butlers tankar kring genus och identitet blivit allmängods på universitet och campus över hela världen.

Böcker