Vetenskapsteori för sanningssökare

Johannes Persson, Nils-Eric Sahlin

213:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2013
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061869
  • Utgiven 2013
  • ISBN: 9789187513220
Vetenskapsteori för sanningssökare, boundVetenskapsteori för sanningssökare, pocketVetenskapsteori för sanningssökare, ebookVetenskapsteori för sanningssökare, audiobook

Bertrand Russell har sagt att vår värld styrs av de okunniga och inbilska snarare än de kunniga och eftertänksamma. Det är lättare att sprida villfarelse än att sträva efter sanningen – i vardagen såväl som i vetenskapen.

Detta är en bok om vetenskap, filosofi och moral. En bok om mål och metoder. En vetenskapsteori för sanningssökare. Boken driver en linje. Oavsett om vi studerar universums minsta beståndsdelar eller ägnar oss åt vårdforskning är det vår skyldighet som forskare att vara sokratiska. Vi har en moralisk förpliktelse att sträva efter klarhet och vara medvetna om våra tankars felbarhet, och inte minst måste vi vara ärliga vad gäller vår kunskaps brister.

Vår uppgift som forskare är att söka sanningen och därigenom förhoppningsvis skapa ordning och mening i en annars milt kaotisk tillvaro.

I Boken finns en karta som ej finns med i e-bokversionen. Den kan laddas ner här.

Detaljer
  • Utgiven 2013
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061869
  • Utgiven 2013
  • ISBN: 9789187513220