Alternativa fakta
Om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss

239:-44:-55:-52:-142:-

Köp

Via Extern sida

Alternativ
Detaljer
 • Utgiven Mars 2020
 • 276 Sidor
 • ISBN: 9789188589668
 • Utgiven Mars 2020
 • 280 Sidor
 • ISBN: 9789188589682
 • Utgiven Mars 2020
 • ISBN: 9789178196432
 • Utgiven Juni 2020
 • ISBN: 9789178196760
 • Längd: 10 timmar
Alternativa fakta, boundAlternativa fakta, pocket
20%
Alternativa fakta, ebookAlternativa fakta, audiobook

Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den.

Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen?

Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. För att besvara dem behöver vi de redskap som samtida filosofi erbjuder.

Det här är en uppdaterad utgåva.

För dig arbetar med boken i din undervisning finns en lärarhandledning att hämta här.

Detaljer
 • Utgiven Mars 2020
 • 276 Sidor
 • ISBN: 9789188589668
 • Utgiven Mars 2020
 • 280 Sidor
 • ISBN: 9789188589682
 • Utgiven Mars 2020
 • ISBN: 9789178196432
 • Utgiven Juni 2020
 • ISBN: 9789178196760
 • Längd: 10 timmar