Historia

»Romantiken brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och inriktad på gemenskaper snarare än på individer. Vad kan det rimligen finnas för liberaler att hämta i en sådan strömning?«
Gina Gustavsson

Romantiken och liberalismen

Sans nr 4 2023

Text: Gina Gustavsson ROMANTIKEN brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och in­riktad på gemenskapen snarare än på…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Historia
  • Samhälle
»Samtidigt som han faller allt djupa­re ner i en självförbrännande tro, en djupare övertygelse om att han likt en slav utför Guds befallningar, är han skar­pare än någonsin i sitt vetenskapliga arbete«
Emil V. Nilsson

Verklighetens Forrest Gump löste altruismens gåta

Sans nr 1 2012

George Price var ett motsägelsefullt 1900­-talsgeni. Ena stunden rationalist, nästa djupt religiös. Trots vetenskapliga storverk blev hans liv en katastrof….

Kategorier
  • Etik
  • Historia
  • Livsåskådning
  • Vetenskap