NK: Nils Uddenberg, Torbjörn Tännsjö och Kajsa Dovstad

Detaljer
Datum
20.03.19
Tidpunkt
18:00
Beskrivning
Författarsamtal
Plats
Adress: NK, Hamngatan

Om evenemanget

Liberal tidningsman eller konservativ rasbiolog? Gustaf Retzius var en av förra sekelskiftets främsta vetenskapspersoner, men med ett tvetydigt arv. Vem var Gustaf och hur ska vi förstå den kontroversiella forskningen på etniska skillnader och skallar? Nils Uddenberg, professor i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, berättar om sin biografi över Gustaf Retzius: Skallmätaren.

Sans är en facktidskrift i upplysningens anda. Vi lanserar nr 2 2019 med ett samtal om medicinsk etik och svåra dilemman tillsammans med två av numrets skribenter: filosofen Torbjörn Tännsjö och läkaren Kajsa Dovstad.

Välkomna till NK Bokhandeln! Vin finns att köpa för 20 kr/glaset.

När: 20 mars

Tid: kl 18:00

Ingen föranmälan krävs.