”Kräv mer av trossamfunden”

Nya Wermlands-tidningen.

I Nya Wermlands-tidningen publiceras återigen Svenska Nyhetsbyrån text om Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för stöd till trossamfunds rapport om Muslimska brödraskapet, Eli Göndörs I Guds Namn och trosgemenskaper.

”Betyder det att en imam som uppmanar till våld och representerar ett trossamfund bestående av enbart jihadister ska ges legitimitet i myndigheternas ögon, skriver Edvard Hollertz.”

Böcker