#294 Liberal nationalism med Björn Östbring

Lärda från lärda 10 oktober 2022.

I programmet pratar vi bl.a. om vad nationalism egentligen innebär och betyder. Vi pratar om varför liberalism och nationalism av många uppfattas som politiska motpoler. Och vi pratar om varför Sverige skulle behöva liberal nationalism. Lyssna och få en kortversion av boken!

Böcker