Nationalstaten
En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid

Björn Östbring

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-22
 • Recensionsdatum 2022-09-05
 • 180 Sidor
 • ISBN: 9789189526662
 • Utgiven augusti 2022
 • ISBN: 9789189526310
Nationalstaten, boundNationalstaten, pocketNationalstaten, ebookNationalstaten, audiobook

Den svenska debattens förskjutning mot frågor om mångkultur, invandring och svenskhet har inneburit ökad polarisering och en omvälvning av det politiska landskapet. Efter att ha dominerats av ekonomisk-politiska frågor förefaller vår tids politiska strid stå mellan den etablerade liberala demokratin och en populistisk nationalism som hotar denna ordning. 

I Nationalstaten visar statsvetaren Björn Östbring att dagens politiska samtal tyngs av en rad missuppfattningar om vad nationalism faktiskt innebär. Nationen är inte det öppna samhällets fiende. I själva verket har den sedan länge utgjort det oartikulerade ramverk inom vilket den liberala demokratin verkar, i såväl politisk filosofi som praktik.

Bortom ett radikalt vägval mellan liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet påminner Östbring om att det finns en tredje väg, rotad i en bortglömd idétradition: liberal nationalism.

Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-22
 • Recensionsdatum 2022-09-05
 • 180 Sidor
 • ISBN: 9789189526662
 • Utgiven augusti 2022
 • ISBN: 9789189526310