PC Jersild: Pandemin har föga med dödshjälp att göra

Dagens Nyheter 26 november 2020.

Att använda begreppet ”dödshjälp” om äldrevårdens prioriteringar under covidpandemin är fullkomligt felaktigt. Dödshjälp innebär per definition att patienten frivilligt ber om hjälp att få dö, skriver PC Jersild i sin replik till Johan Frostegård.

Böcker