Adam Cwejman: Reducera inte universiteten till politiska verktyg

Göteborgs-Posten 5 oktober 2022.

I dag ska svenska universitet och högskolor främja allt från regional utveckling till arbetsmarknadspolitiska mål. Men i USA har det gått längre än så.

Böcker