Andreas Håkansson – Framtidens mat lagas på fabrik!

Allt fler är intresserade av att äta hållbart. Men tyvärr har inte det ökade intresset alltid lett till ökad kunskap. Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik, avlivar tre myter om processad mat, och industrimatens bidrag till en hållbar värld diskuteras.

Böcker