Är kvantfysiken socialistisk?

Svenssons Nyheter 26 januari 2023.

Det är den förstås inte. Socialistisk. Men den italienske teoretiske fysikern Carlos Rovelli avslutar sin för vanligt folk (som mig) nästan obegripliga bok med namn från en tysk ö, där ett tankegenombrott i ämnet skedde; Helgoland – Den relationella tolkningen av kvantfysiken med följande rader:

 ”Sålunda har allt det vi har åstadkommit genom århundradena kommit till i ett nätverk av utbyten. Sålunda är en politik baserad på samarbete vettigare och effektivare än en som grundar sig på konkurrens.”

Böcker