Helgoland

Carlo Rovelli

Kommer november 2022.
Helgoland, boundHelgoland, pocketHelgoland, ebookHelgoland, audiobook

Kvantteorin har sedan den för första gången formulerades av Werner Heisenberg revolutionerat vår förståelse av verkligheten. Men snarare än att blottlägga världens struktur, tycktes den göra den mer enigmatisk. En slöja höjdes mellan oss och sanningen, och bortom slöjan avtecknade sig en avgrund.

I Helgoland presenterar Carlo Rovelli kvantteorins mysterier, tidiga pionjärer och konkurrerande uttolkningar. I hans fascinerande utläggning av kvantteorins innebörd framträder en annan och mer nyanserad verklighet än den som är grundad i elementarpartiklarnas schematiska materialism. En verklighet bestående av relationer snarare än objekt.

Detaljer
  • Utgiven november 2022
  • ISBN: 9789189139367